Thông báo v/v hoạt động Trụ sở mới PGD Bình Chánh vào ngày 13/10/2014

THÔNG BÁO
V/v hoạt động Trụ sở mới PGD Bình Chánh vào ngày 13/10/2014
  • Căn cứ Điều 21 Chương III Thông tư số 21/2013/TT-NHNN do NHNN Việt Nam ban hành ngày 09/09/2013 quy định việc công bố thông tin về các nội dung thay đổi;
  • Căn cứ công văn số 2388/HCM-TTGSNH1 ngày 07/10/2014 của NHNN Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM về việc thay đổi địa điểm PGD của Eximbank;
- Tên gọi:Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Bình Phú - Phòng giao dịch Bình Chánh
- Địa chỉ cũ:số B9/27 Quốc lộ 1A, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, Tp.HCM
- Địa chỉ mới:số A29/25 Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, Tp.HCM