Thông báo V/v hoạt động Địa chỉ của PGD Cửa Đông, PGD Hàng Bông trực thuộc Eximbank Ba Đình

THÔNG BÁO
V/v hoạt động Địa chỉ của PGD Cửa Đông, PGD Hàng Bông
trực thuộc Eximbank Ba Đình
1. Phòng Giao dịch Cửa Đông
- Tên gọi:Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình - PGD Cửa Đông
- Địa chỉ cũ:số 43 Cửa Đông, P.Cửa Đông, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
- Địa chỉ mới:số 152 Đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
- Ngày hoạt động::16/11/2015
2. Phòng Giao dịch Hàng Bông
- Tên gọi:Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình - PGD Hàng Bông
- Địa chỉ cũ:số 189 Hàng Bông, P.Hàng Bông, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
- Địa chỉ mới:số 10,12,14 Cửa Nam, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
- Ngày hoạt động::09/11/2015