Thông báo mời thầu gói thầu: "Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật" thuộc dự án: "Trụ sở Eximbank Nha Trang"

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu: “Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật” thuộc dự án: “Trụ sở Eximbank Nha Trang” tại số 63 Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 08h00 ngày 22/12/2020 đến 15h00 ngày 28/12/2020.
- Thời gian đóng thầu: 16h00 ngày 28/12/2020.
- Thời gian mở thầu: 16h15’ ngày 28/12/2020.
- Địa điểm đóng, mở thầu: Tầng 3, nhà số 232 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM.
- Nhà thầu quan tâm liên hệ tìm hiểu thông tin và nhận Hồ sơ yêu cầu theo số điện thoại: 028. 35202375
- Giá bán Hồ sơ yêu cầu: Miễn phí