Thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU
1. Tên gói thầu: Xây lắp – hệ thống kỹ thuật – cung cấp và lắp đặt thang máy
  • Loại gói thầu: Xây lắp
  • Giá gói thầu: 7.711.057.261 đồng
  • Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng, hệ thống kỹ thuật MEP, cung cấp và lắp đặt thang máy cho công trình
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 06 tháng (kể từ ngày khởi công)
2. Tên dự án: Trụ sở Eximbank Chi nhánh Bình Tân
3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ 00, ngày 18 tháng 12 năm 2015 đến trước 14 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính)
7. Địa điểm phát hành HSMT:
  • Ban Chuyên trách dự án – Ngân hàng Eximbank;
  • Địa chỉ: lầu 6, 24B Trương Định, P.6, Q.3, Tp.HCM;
  • Điện thoại: 08.39308741, fax: 08.39308751
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng, đã bao gồm thuế GTGT)
9. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VNĐ (một trăm triệu đồng); Hình thức: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc bằng Séc
10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2015
11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2015