Thông báo hoạt động Trụ sở mới Phòng giao dịch Khánh Hội ngày 12/05/2014 và tổ chức khai trương ngày 20/05/2014

THÔNG BÁO
Hoạt động Trụ sở mới PGD Khánh Hội ngày 12/05/2014 và tổ chức khai trương ngày 20/05/2014
  • Căn cứ văn bản số 776/HCM-TTGSNH1 của NHNN Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM ngày 04/04/2014 vv Eximbank thay đổi địa điểm PGD Khánh Hội.
- Tên gọi:Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quận 4 - Phòng giao dịch Khánh Hội
- Địa chỉ cũ:Số 143 Khánh Hội, phường 3, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ mới:42 Võ Văn Tần (phía trước), phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh