Thông báo gia hạn mời thầu Thi công xây dựng, cải tạo, mở rộng trụ sở giao dịch Ngân hàng

THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI THẦU
1. Tên gói thầu: Cải tạo, mở rộng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).
  • Loại gói thầu: Xây lắp
  • Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng, cải tạo, mở rộng trụ sở giao dịch Ngân hàng.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 01 tháng (kể từ ngày khởi công).
2. Tên công trình: Phòng Giao dịch Quận 9 – Chi nhánh Eximbank Thủ Đức.
3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Eximbank.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00, ngày 03 tháng 02 năm 2016 đến trước 14 giờ 30, ngày 25 tháng 03 năm 2016 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT:
  • Ban Chuyên trách dự án – Ngân hàng Eximbank;
  • Địa chỉ: lầu 6, 24B Trương Định, P.6, Q.3, Tp.HCM;
  • Điện thoại: 08.39308745, fax: 08.39308751.
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng, đã bao gồm thuế GTGT).
9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng); Hình thức: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc bằng Séc.
10. Thời điểm đóng thầu: Trước 14 giờ 30, ngày 25 tháng 03 năm 2016.
11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 25 tháng 03 năm 2016.