Thay đổi địa điểm PGD Nguyễn An Ninh - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

THÔNG BÁO
Thay đổi địa điểm PGD Nguyễn An Ninh - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu
Tên cũ: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu – Phòng giao dịch Nguyễn An Ninh.
Tên mới: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu – Phòng giao dịch 30/4.
Địa chỉ cũ: số 513 Nguyễn An Ninh, P. Nguyễn An Ninh, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Địa chỉ mới: số 987 Đường 30/4, Phường 11, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Ngày hoạt động chính thức tại địa điểm mới: 11/11/2019.
Ngày khai trương địa điểm mới: 29/11/2019.
 
Trân trọng,
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.