Tài trợ vốn với lãi suất ưu đãi dành cho các Doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu

Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Eximbank dành 10.000 tỷ đồng cho chương trình "Tài trợ vốn với lãi suất ưu đãi dành cho các Doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu"

- Tiện ích của sản phẩm:

 • Lãi suất vay ngắn hạn: chỉ từ 6%/năm
 • Đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuộc các lĩnh vực: giày da, dệt may, cao su, cà phê, tiêu, gạo, nông sản, thuỷ hải sản...
- Đặc điểm:
 • Loại tiền cho vay: VND
 • Thời hạn cho vay theo từng lần rút vốn: Không quá 6 tháng.
 • Phương thức cho vay: Cấp tín dụng từng lần, hạn mức tín dụng.
- Điều kiện vay vốn:
 • Có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Eximbank
 • Phương án kinh doanh khả thi
 • Doanh thu báo cáo tài chính năm gần nhất tối thiểu 100 tỷ đồng.
- Hồ sơ vay vốn:
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng đề nghị vay vốn.
 • Hồ sơ về tài chính của khách hàng: Các báo cáo quyết toán đến thời điểm gần nhất.
 • Hồ sơ, tài liệu liên quan đến phương án vay, trả nợ và tài sản thế chấp (nếu có).
Trung tâm hỗ trợ khách hàng Call Center - 1800 1199