Sửa chữa cải tạo, xây lắp, nội thất và hệ thống kỹ thuật

THÔNG BÁO MỜI THẦU
1. Tên gói thầu: Cải tạo, mở rộng.
  • Loại gói thầu: Xây lắp
  • Giá gói thầu: 877.476.180 đồng.
  • Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa cải tạo, , xây lắp, nội thất và hệ thống kỹ thuật.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (kể từ ngày khởi công).
2. Tên công trình: Chi nhánh Eximbank Kiên Giang.
3. Vốn đầu tư phát triển của Eximbank.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ 00, ngày tháng 06năm 2016đến trước 09giờ 30 phút, ngày tháng 06 năm 2016(trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT:
  • Ban Chuyên trách dự án – Ngân hàng Eximbank
  • Địa chỉ: lầu 6, 24B Trương Định, P.6, Q.3, Tp.HCM
  • Điện thoại: 08.39308745, fax: 08.39308751.
8.Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng.
9. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ (Mươi triệu đồng); Hình thức: Thư bảo lãnh của ngân hàng ngoài hệ thống Eximbank hoặc đặt cọc bằng Séc
10. Thời điểm đóng thầu : 09giờ 30, ngày tháng 06năm 2016.
11. Thời điểm mở thầu : 09giờ 30, ngàytháng 06năm 2016.