Ngập tràn ưu đãi Eximbank - MasterCard (chấm dứt)
Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/08/2012.

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ Eximbank – MasterCard.

Điều khoản và điền kiện: Xem tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Điện thoại: (08)38210051/46.
Email: contact@eximbank.com.vn.