Mở tài khoản - Vô tư chuyển khoản

a. Thời gian triển khai: Từ 11/09/2019 đến 30/11/2019.
b. Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp.
c. Nội dung chương trình: miễn phí dịch vụ thanh toán khi khách hàng doanh nghiệp thực hiện giao dịch trên Internet banking, cụ thể như sau:
  • Phí chuyển khoản thông thường
  • Phí chuyển khoản theo lô
  • Phí chuyển tiền nhanh
  • Phí kiểm đếm
d. Điều kiện chương trình: Khách hàng doanh nghiệp đăng ký gói Combo tài khoản doanh nghiệp 5 trong 1
Để biết thêm thông tin chi tiết dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ:
  • Điểm giao dịch Eximbank gần nhất
  • Trung tâm hỗ trợ khách hàng Call Center 18001199