MIỄN PHÍ giao dịch tại máy ATM cho chủ thẻ ghi nợ nội địa Eximbank.

Thực hiện chính sách ưu đãi dành cho chủ thẻ ghi nợ nội địa Eximbank, chủ thẻ Eximbank sẽ được MIỄN PHÍ giao dịch tại máy ATM trong hệ thống Eximbank; riêng đối với giao dịch tại ATM ngoại mạng, chủ thẻ Eximbank sẽ được miễn phí 02 giao dịch đầu tiên phát sinh trong tháng.