Họp Ủy Ban Liên Minh chiến lược lần thứ 8 giữa EXIMBANK và SMBC

Ngày 30/08/2012, Ủy Ban Liên Minh Chiến Lược giữa Eximbank và Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đã họp định kỳ lần thứ 8 tại trụ sở chính của Ngân hàng Eximbank. Tại buổi họp lần này, hai bên đã đánh giá  các họat động liên minh giữa hai bên đã thực hiện trong 06 tháng đầu năm và thảo luận các dự án liên minh chiến lược giữa 2 ngân hàng trong thời gian tới.

Là đối tác chiến lược và sở hữu cổ phần lớn nhất tại Eximbank, trong thời gian qua, SMBC đã hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật cho Eximbank rất nhiều như tài trợ vốn, hỗ trợ kỹ thuật đối với các lĩnh vực về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, giới thiệu khách hàng Nhật tại Việt Nam sử dụng các dịch vụ của Eximbank,...

Buổi họp ngày 30/08/2012 là buổi họp thường niên lần thứ 8. Tại buổi họp lần này, hai bên đã thông qua nội dung hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian tới. Theo đó, SMBC tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Eximbank đối với các vấn đề như đào tạo, quản lý rủi ro, hòan thiện hệ thống công nghệ thông tin, công tác tiếp thị  khách hàng Nhật để giao dịch tại Eximbank, họat động ngân hàng bán lẻ và bán sỉ.