Eximbank xếp trong nhóm 1 chỉ tiêu tín dụng năm 2012

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/02/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012, vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã chính thức giao chỉ tiêu tín dụng năm 2012 cho Eximbank ở mức 17%. Theo đó, Eximbank là một trong những ngân hàng thuộc nhóm đầu được cấp mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong năm nay.

Trên cơ sở tình hình hoạt động, khả năng tăng trưởng tín dụng, quy mô vốn, năng lực quản trị điều hành, năng lực của người đứng đầu, việc thực hiện các quy định trong quá trình hoạt động của các ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 cho Eximbank thuộc nhóm 1 với dư nợ cho vay tăng trưởng trong năm 2012 tối đa là 17%.

Là một trong những ngân hàng dẫn đầu thị trường tài chính Việt Nam, Eximank luôn giữ mức tăng trưởng cao về mọi mặt, đi đầu trong việc cải tiến công nghệ ngân hàng, hiện đại hóa ngân hàng. Hướng tới mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu và lợi ích của khách hàng.

Kết quả kinh doanh mà Eximbank đạt được trong thời gian qua là một minh chứng cụ thể nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động. Kết quả hoạt động của năm 2011, tổng tài sản của Eximbank đạt trên 183 ngàn tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 1.61%.