Eximbank ủng hộ một tỷ đồng trong chương trình "góp đá xây trường sa"

Ngày 01.06.2011 tại báo Tuổi Trẻ, ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do Báo Tuổi Trẻ phát động. Bên cạnh việc tập trung phát triển hoạt động kinh doanh, Eximbank luôn quan tâm đến các hoạt động vì cộng đồng xã hội. Trong những năm qua Eximbank đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện cũng như tài trợ nhiều chương trình phát triển công đồng như tài trợ “Mổ tim cho người nghèo”, xây dựng nhà tình nghĩa, xây cầu, xây dựng trường học…

Theo ông Lê Hùng Dũng – chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank  “Eximbank tham gia ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, một mặt thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng cũng như tinh thần yêu nước đối với Tổ Quốc, mặt khác việc ủng hộ này cũng góp phần cải thiện đời sống cho các cán bộ nơi hải đảo xa xôi.

Chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do Tuổi Trẻ phát động thực sự có ý nghĩa đã thắp lên ngọn lửa yêu nước,lòng quyết tâm gìn giữ biển đảo quê hương. Trước chương trình có ý nghĩa hết sức  thiết thực, Eximbank hy vọng sự đóng góp của mình sẽ góp phần phát động phong trào “Góp đá xây Trường Sa” trong toàn dân.