Eximbank triển khai dịch vụ chi hộ lương qua internet banking dành cho Khách hàng Doanh nghiệp.