Eximbank tài trợ lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp Xuất khẩu

Hưởng ứng chỉ đạo của NHNN về việc giảm lãi suất cho vay nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ, Eximbank thực hiện chương trình “Tài trợ Xuất khẩu bằng VNĐ với lãi suất ưu đãi ”“Tài trợ Xuất khẩu bằng VNĐ với lãi suất ngoại tệ”.

Theo đó, mức lãi suất của chương trình “Tài trợ Xuất khẩu bằng VNĐ với lãi suất ưu đãi”17%/năm được áp dụng cho các doanh nghiệp Xuất Khẩu cho mục đích bổ sung vốn thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu, thanh toán cho các chi phí liên quan đến sản xuất, kinh doanh chế biến hàng hóa xuất khẩu. Thời gian cho vay tối đa 3 tháng. Eximbank sẽ dành 500 tỷ đồng cho chương trình này.

Bên cạnh đó, tạo thêm sự lựa chọn cho các doanh nghiệp Xuất Khẩu, Eximbank cũng triển khai thêm chương trình “Tài trợ Xuất khẩu bằng VNĐ với lãi suất ngoại tệ”. Lãi suất được áp dụng cho các doanh nghiệp Xuất Khẩu là 7,0%/năm cho mục đích bổ sung vốn thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu, thanh toán cho các chi phí liên quan đến sản xuất, kinh doanh chế biến hàng hóa xuất khẩu. Thời gian cho vay tối đa 6 tháng. Eximbank sẽ dành 500 tỷ đồng cho chương trình này. Lãi suất 7,0%/năm sẽ được cố định trong suốt thời gian vay.