Eximbank ký kết thỏa thuận về dịch vụ hỗ trợ và tư vấn với Cedyna

    Ngày 07/03/2013, tại Tp.Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) và Công Ty Tài Chính Cedyna (thành viên của tập đoàn Sumitomo Mitsui Financial Group) đã tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác về thỏa thuận dịch vụ hỗ trợ và tư vấn.

    Thông qua sự hợp tác này, Cedyna sẽ hỗ trợ Eximbank xây dựng quy trình thẩm định, tiêu chuẩn thẩm định hiện đại trên cơ sở mô hình thẩm định thành công tại Nhật Bản; đảm bảo rút ngắn thời gian thẩm định và giảm thiểu rủi ro đối với vay mua ô tô. Đồng thời Cedyna sẽ hỗ trợ Eximbank trong việc liên kết cho vay với các thương hiệu xe ô tô hàng đầu Nhật Bản, tạo tiền đề phát triển bền vững thị phần cho vay mua ô tô của Eximbank.