EXIMBANK KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI NGÂN HÀNG GUNMA (NHẬT BẢN)

Ngày 12/12/2013, ngân hàng Eximbank và ngân hàng Gunma Bank của Nhật Bản đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác.

Theo đó, hai bên sẽ giới thiệu các khách hàng của mình sử dụng dịch vụ của đối tác khi các khách hàng đó hoạt động đầu tư tại quốc gia của ngân hàng đối tác.

Đồng thời các bên sẽ hỗ trợ nhau trong việc cung cấp thông tin thị trường và dịch vụ ngân hàng như mở tài khoản, chuyển tiền, giao dịch ngoại hối, bảo lãnh tín dụng …tùy theo điều kiện và năng lực của mỗi bên.

Ngân hàng Gunma Bank là một ngân hàng địa phương của Nhật Bản, có tổng tài sản 72,8 tỷ đô là Mỹ (31/3/2013), thành lập từ năm 1932, và có trụ sở chính tại thành phố Maebashi tỉnh Gunma. Gunma Bank có tất cả 149 chi nhánh tại Nhật Bản, hoạt động chính ở tỉnh Gunma và vùng lân cận.

Đây là lần đầu tiên Eximbank ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với một ngân hàng địa phương của Nhật Bản, hướng tới mục tiêu phát triển hơn nữa cơ sở khách hàng và tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau với các đối tác Nhật Bản.