EXIMBANK KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU VỚI CÔNG TY SCHNEIDER ELECTRIC IT VIỆT NAM

Nhằm đạt hiệu quả hoạt động cao nhất cho toàn bộ trung tâm dữ liệu, đảm bảo mục tiêu tối ưu cho hoạt động, cũng như phát triển hệ thống Công nghệ thông tin trong tương lai. Ngày 19/12/2013 Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam và Công ty Schneider Electric IT Việt Nam đã tiến hành ký biên bản ghi nhớ triển khai xây dựng một Trung tâm dữ liệu (TTDL) hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng quy định của Ngân Hàng Nhà Nước.

Quy mô TTDL của Eximbank là tòa nhà 03 tầng (giai đoạn 1 TTDL có thể lắp đặt được 46 tủ rack) đáp ứng yêu cầu thay đổi và mở rộng của hệ thống CNTT trong 10 năm tới. Địa điểm xây dựng TTDL là tại thành phố mới Bình Dương.

Theo kế hoạch TTDL sẽ được đưa vào hoạt vào tháng tháng 06/2015 với hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam.

Với việc chọn lựa Công ty Schneider Electric IT Việt Nam - một là đối tác có lịch sử trên 175 năm hoạt động trong lĩnh vực Năng lượng, cơ sở hạ tầng mà đặc biệt về Trung tâm dữ liệu, Eximbank tin tưởng công ty SE IT VN sẽ hỗ trợ Eximbank xây dựng thành công TTDL theo đúng yêu cầu mà công ty SE IT VN đã cam kết.