EXIMBANK KẾT NỐI LIÊN THÔNG VỚI HỆ THỐNG ATM LIÊN MINH BANKNETVN THÔNG QUA SMARTLINK

Kể từ ngày 20/10/2010, hệ thống ATM Eximbank chính thức kết nối liên thông với hệ thống ATM liên minh Banknetvn thông qua Smartlink. Theo đó, chủ thẻ nội địa Eximbank có thể thực hiện giao dịch rút tiền và xem số dư tại hơn 4.200 ATM của 11 Ngân hàng thành viên liên minh Banknetvn (BIDV, AgriBank, SaigonBank, VietinBank, OceanBank, Nam Á Bank, Trust Bank, Western Bank, Việt Nga Bank, HabuBank, PGBank). Đồng thời, chủ thẻ của 11 ngân hàng thành viên Banknetvn có thể rút tiền và xem số dư tại tất cả ATM Eximbank trên toàn quốc.

Với kết nối này, thẻ nội địa của Eximbank có thể giao dịch được tại hơn 10.000 ATM của hầu hết các ngân hàng liên minh Smartlink, Banknetvn và VNBC.