EXIMBANK HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu tiếp cận được nguồn vốn USD giá rẻ và chia sẻ rủi ro do biến động tỷ giá ngoại tệ với doanh nghiệp. Từ ngày 29/03/2010 Eximbank triển khai sản phẩm “Tài trợ xuất nhập khẩu bằng ngoại tệ có hỗ trợ lãi suất” với tổng hạn mức khoảng 50 triệu USD.

Sử dụng sản phẩm tài trợ này các doanh nghiệp xuất nhập khẩu được hưởng lãi suất cho vay ưu đãi từ 2,5% – 3%/6 tháng; Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ lãi suất 1%/ 6 tháng nếu tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm trả nợ biến động tăng cao hơn 5% so với tỷ giá tại thời điểm giải ngân/./