EXIMBANK GIẢM PHÍ CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ DÀNH CHO CÁC SẢN PHẨM THẺ

Nhằm giải quyết vấn đề khan hiếm USD trên thị trường và khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ để chi tiêu thay thế tiền mặt, ngày 18/03/2011, ngân hàng Eximbank giảm phí chuyển đổi tiền tệ chỉ còn 2.5% dành cho các sản phẩm thẻ quốc tế.

Hiện nay, Eximbank có hai sản phẩm thẻ quốc tế khách hàng có thể lựa chọn để thay thế tiền mặt khi đi nước ngoài như: thẻ Eximbank Visa Debit, với sản phẩm thẻ Eximbank Visa Debit, khách hàng nạp tiền VNĐ vào thẻ và cà thẻ tại địa điểm chấp nhận thẻ và mua sắm online, hoặc rút tiền mặt tại hàng triệu ATM trên toàn thế giới.

Cùng với chức năng thanh toán và rút tiền mặt bằng thẻ, đối với sản phẩm thẻ tín dụng Eximbank – Visa, Eximbank – MasterCard, chủ thẻ sử dụng tiền do ngân hàng ứng trước, và có thể hoàn trả với mức tối thiểu là 5% mỗi tháng.

Với việc giảm phí chuyển đổi tiền tệ, Eximbank mong muốn sẽ hỗ trợ cho khách hàng một cách thiết thực nhất trong việc sử dụng Thẻ để thanh toán các nhu cầu chi tiêu trong và ngoài nước.