Eximbank cho vay lãi suất ưu đãi 7%/năm

Nhằm hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiếp cận được nguồn vốn có lãi suất thấp, trong thời gian qua Eximbank đã triển khai chương trình cho vay VNĐ với lãi suất ưu đãi chỉ 7%/ năm.

Đối với chương trình này, Eximbank sẽ bảo hiểm tỷ giá ngoại tệ cho khách hàng, cụ thể khi thanh tóan nợ gốc, lãi vay khách hàng chỉ phải trả theo tỷ giá tối đa không vượt quá 3% so với tỷ giá tại thời điểm giải ngân, phần vượt trên mức 3% này Eximbank sẽ chịu rủi ro thay cho khách hàng.

Sau 2 tuần triển khai, lượng vốn giải ngân với lãi suất 7%/năm đạt gần 2.700 tỷ đồng với 234 khách hàng (35 cá nhân, 199 doanh nghiệp).