EXIMBANK ĐÁP ỨNG NHU CẦU NGOẠI TỆ CỦA KHÁCH HÀNG

Để đáp ứng nhu cầu  về ngoại tệ cho khách hàng, ngày 24/03/2011 Eximbank sẽ cung cấp nhu cầu mua ngoại tệ mặt như USD, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HDK, JPY,.. theo giá niêm yết đối với các khách hàng đi công tác, học tập, chữa bệnh, du lịch, thăm viếng người thân ở nước ngoài,… trên cơ sở khách hàng xuất trình đầy đủ các chứng từ chứng minh mục đích mua (theo Quyết định số 2295/2010/EIB/QĐ-TGĐ ngày 29/12/2010); cá nhân đến nước nào thì sẽ được bán đồng tiền bản tệ của nước đó;

- Đối với các khách hàng đi du lịch, thăm viếng người thân, đi công tác ở nước ngoài có thời gian lưu trú dưới 7 ngày, khách hàng được bán số lượng ngoại tệ tương đương USD300/người; nếu thời gian lưu trú trên 7 ngày khách hàng được bán số lượng ngoại tệ tương đương USD600/người.

- Đối với các khách hàng đi khám chữa bệnh có thời gian lưu trú dưới 7 ngày, khách hàng được bán số lượng ngoại tệ tương đương USD600/người; nếu thời gian lưu trú trên 7 ngày khách hàng được bán số lượng ngoại tệ tương đương USD1.000/người.

- Đối với các nhu cầu chi phí sinh hoạt khi đi du học ở nước ngoài, khách hàng được bán số lượng ngoại tệ tương đương tối đa USD7.000/người.

Đồng thời, Eximbank cũng tích cực tiếp thị và tư vấn khách hàng cá nhân mở và sử dụng thẻ thanh toán quốc tế Eximbank Visa, Eximbank MasterCard để phục vụ nhu cầu thanh toán ở nước ngoài thay vì mua ngoại tệ mặt.