EXIMBANK ĐÁP ỨNG NHU CẦU NGOẠI TỆ CHO KHÁCH HÀNG THEO GIÁ NIÊM YẾT

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về ngoại tệ, Eximbank sẽ cung cấp ngoại tệ mặt như USD, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HDK, JPY,...theo giá niêm yết đối với các khách hàng đi công tác, học tập, chữa bệnh, du lịch, thăm viếng người thân ở nước ngoài,… trên cơ sở khách hàng xuất trình đầy đủ các chứng từ chứng minh mục đích mua (theo Quyết định số 2295/2010/EIB/QĐ-TGĐ ngày 29/12/2010); cá nhân đến nước nào thì sẽ được bán đồng tiền bản tệ của nước đó;

- Đối với các khách hàng đi du lịch, thăm viếng người thân, đi công tác ở nước ngoài có thời gian lưu trú dưới 7 ngày, khách hàng được bán số lượng ngoại tệ tương đương USD2.000/người; nếu thời gian lưu trú trên 7 ngày khách hàng được bán số lượng ngoại tệ tương đương USD4.000/người;

- Đối với các khách hàng đi khám chữa bệnh có thời gian lưu trú dưới 7 ngày, khách hàng được bán số lượng ngoại tệ tương đương USD3.000/người; nếu thời gian lưu trú trên 7 ngày khách hàng được bán số lượng ngoại tệ tương đương USD4.000/người;

- Đối với các nhu cầu chi phí sinh hoạt khi đi du học ở nước ngoài, khách hàng được bán số lượng ngoại tệ tương đương tối đa USD 7.000/người.

Đồng thời, Eximbank cũng tích cực tiếp thị và tư vấn khách hàng cá nhân mở và sử dụng thẻ thanh toán quốc tế Eximbank Visa, Eximbank MasterCard để phục vụ nhu cầu thanh toán ở nước ngoài thay vì mua ngoại tệ mặt.