Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình "Xuân rộn ràng, vạn lộc đến"

Stt

Chi Nhánh mở thẻ

Tên chủ thẻ

CIF

CMND/Passport (6 số cuối)

Mã dự thưởng

01 Giải đặc biệt: 01 xe máy SH 150cc Việt Nam 2012 hoặc thẻ V-TOP trị giá 90.000.000 đồng
1EIB QUANG NINHNGUYEN BICH THUY

105142503

552703

130315    

01 Giải nhất: 01 Iphone 5 32GB hoặc thẻ V-TOP trị giá 22.000.000 đồng
1EIB CAN THOLE HOANG CANH

100985273

644648

476241    

02 Giải nhì: Mỗi giải là 01 Samsung Galaxy Note 2 hoặc thẻ V-TOP trị giá 16.000.000 đồng
1EIB BA DINHDINH DOANH CHIN

105678887

527963

211516    

2EIB SO GIAO DICH 1DOAN THI KIM CUC

102661857

646622

289067    

18 Giải ba: Mỗi giải là 01 Thẻ V-TOP 1.000.000đ
1EIB TAN SON NHATNGUYEN HOANG LY

109481725

011395

394974    

2EIB SO GIAO DICH 1NGO ANH TUAN

100321893

312750

006415    

3NGUYEN THANH QUAN

107806737

640607

055118    

4PHAN TRU PHIEU

106023572

063010

367303    

5NGUYEN TAN DUNG

103420004

608641

119159    

6VU THUY HUE

101367492

176318

314064    

7LE VAN DUNG

102448700

726275

075969    

8LE NU THUY DUONG

100580449

030874

325247    

9TRAN THI THAI TRAN

107908896

272010

126490    

10NGUYEN KHAC THANG

105593257

783922

173866    

11TRAN TUAN NGOC

103502008

159472

196660    

12EIB QUAN 11PHAM TRI DUC

102039652

486812

211683    

13EIB QUAN 10HUYNH ANH KHOA

107637239

839292

054736    

14EIB PHU MY HUNGTA QUANG VINH

100086261

079733

295784    

15PHAM THI PHUONG HANH

103264890

790814

136437    

16EIB LONG ANNGUYEN VAN TUNG

106571414

288871

435560    

17EIB HAI PHONGNGUYEN HUY HOAN

105529244

039733

340311    

18EIB CAU GIAYCHONG JIUN YIAT

108208944

606575

435315    

Giải thưởng cho chủ thẻ có nhiều mã số dự thưởng nhất: 01 Samsung Galaxy S3 hoặc thẻ V-TOP trị giá 13.000.000 đồng

Stt

Tên Chi Nhánh

Tên chủ thẻ

CIF

CMND/Passport (6 số cuối)

Số lượng mã số

1EIB CHO LONTRINH HUY THONG

102083079

917434

6692

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Điện thoại: (08)38210051/46.
Email: contact@eximbank.com.vn.