Danh sách chủ thẻ trúng thưởng chương trình "Sử dụng thẻ ngay, quà tặng trao tay" từ 01/08-30/09/2015

Stt

Chi nhánh mở thẻ

Họ tên Khách hàng

Trị giá giải thưởng (đồng)

I/ Giải thưởng cuối chương trình: 20 triệu đồng hoặc Voucher Saigon Tourist
1/ Visa
1PGD Bùi Thị XuânTHAI QUANG TRUNG20,000,000
2/ MasterCard
1Nha TrangCAO THANH TUAN20,000,000
3/ JCB
1Hải PhòngTRUONG HUYEN NGA20,000,000
II/ Giải thưởng 2 chủ thẻ có doanh số cao nhất mỗi 2 tuần: 4 triệu đồng 
1/ Đợt 1 (Từ ngày 03/08/2015 đến hết 16/08/2015)
Thẻ Visa
1Thủ ĐôDAO THI HIEN4,000,000
2PGD Bùi Thị XuânTHAI QUANG TRUNG4,000,000
Thẻ MasterCard
1Long BiênNGUYEN THI LAP4,000,000
2Long BiênNGUYEN VAN MINH4,000,000
Thẻ JCB
1TP.Hồ Chí MinhHOANG TRUNG VIET4,000,000
2TP.Hồ Chí MinhKUNIKO NISHIZAWA4,000,000
2/ Đợt 2 (Từ ngày 17/08/2015 đến hết 30/08/2015)
Thẻ Visa
1TP.Hồ Chí MinhNGUYEN TONG MINH HUNG4,000,000
2PGD Bùi Thị XuânTHAI QUANG TRUNG4,000,000
Thẻ MasterCard
1Nha TrangCAO THANH TUAN4,000,000
2TP.Hồ Chí MinhNGUYEN NGOC ANH4,000,000
Thẻ JCB
1Phú Mỹ HưngNGUYEN MINH THUY UYEN4,000,000
2TP.Hồ Chí MinhPHAM NGOC DAI4,000,000
3/ Đợt 3 (Từ ngày 31/08/2015 đến hết 13/09/2015)
Thẻ Visa
1TP.Hồ Chí MinhNGUYEN TONG MINH HUNG4,000,000
2PGD Bùi Thị XuânTHAI QUANG TRUNG4,000,000
Thẻ MasterCard
1Nha TrangCAO THANH TUAN4,000,000
2Chợ LớnVUONG NHAT BINH4,000,000
Thẻ JCB
1Hòa BìnhTRAN THI PHUONG THAO4,000,000
2TP.Hồ Chí MinhNGUYEN THANH TUNG4,000,000
4/ Đợt 4 (Từ ngày 14/09/2015 đến hết 27/09/2015)
Thẻ Visa
1TP.Hồ Chí MinhNGO THANH NHA4,000,000
2Hà NộiDO KHAC HUNG4,000,000
Thẻ MasterCard
1Nha TrangCAO THANH TUAN4,000,000
2Chợ LớnVUONG NHAT BINH4,000,000
Thẻ JCB
1Thủ ĐứcKHUU KIM MINH THIEN4,000,000
2TP.Hồ Chí MinhNGUYEN THI THU HA4,000,000
III/ Giải thưởng 2 chủ thẻ có số lượng giao dịch nhiều nhất mỗi 2 tuần: 3 triệu đồng hoặc voucher Saigon Tourist

Stt

 

Họ tên Khách hàng

Tiền thưởng (vnđ)

1/ Đợt 1 (Từ ngày 03/08/2015 đến hết 16/08/2015)
Thẻ Visa
1Sải GònBUI THANH LAM3,000,000
2Cầu GiấyTRINH THE HIEN3,000,000
Thẻ MasterCard
1TP.Hồ Chí MinhNGUYEN THI MINH NGUYET3,000,000
2TP.Hồ Chí MinhPHAN TRA3,000,000
Thẻ JCB
1 TRUONG HUYEN NGA3,000,000
2TP.Hồ Chí MinhNGUYEN THI TRANG DAI3,000,000
2/ Đợt 2 (Từ ngày 17/08/2015 đến hết 30/08/2015)
Thẻ Visa
1 TRINH THE HIEN3,000,000
2TP.Hồ Chí MinhBUI NGUYEN THUY VY3,000,000
Thẻ MasterCard
1TP.Hồ Chí MinhNGUYEN VU KHANH LINH3,000,000
2TP.Hồ Chí MinhPHAN TRA3,000,000
Thẻ JCB
1Hải PhòngTRUONG HUYEN NGA3,000,000
2PGD Phan Xích LongTRAN THI QUYNH TRANG3,000,000
3/ Đợt 3 (Từ ngày 31/08/2015 đến hết 13/09/2015)
Thẻ Visa
1Cầu GiấyTRINH THE HIEN3,000,000
2Tây ĐôHO THANH HOANG3,000,000
Thẻ MasterCard
1TP.Hồ Chí MinhDAO NGOC THANH3,000,000
2Phú Mỹ HưngPHAN HIEP HOA3,000,000
Thẻ JCB
1Hải PhòngTRUONG HUYEN NGA3,000,000
2Sải GònBUI HONG MINH3,000,000
4/ Đợt 4 (Từ ngày 14/09/2015 đến hết 27/09/2015)
Thẻ Visa
1Quận 4LUONG NGOC SON3,000,000
2Quận 10LE MINH HANH3,000,000
Thẻ MasterCard
1TP.Hồ Chí MinhVO NGOC AN PHONG3,000,000
2TP.Hồ Chí MinhNGUYEN THI MINH NGUYET3,000,000
Thẻ JCB
1Hải PhòngTRUONG HUYEN NGA3,000,000
2Sải GònDO VAN DIEN3,000,000
3TP.Hồ Chí MinhPHAM NGOC DAI3,000,000
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank Call Center: 1800 1199.
Email: contact@eximbank.com.vn.