Chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ Eximbank - MasterCard tại hệ thống Nguyễn Kim
Danh mục sản phẩm khuyến mãi tại Nguyễn Kim
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Điện thoại: (08)38210051/46.
Email: contact@eximbank.com.vn.