Cho vay tiêu dùng – kinh doanh có bảo đảm bằng bất động sản

CHO VAY TIÊU DÙNG – KINH DOANH CÓ BẢO ĐẢM BẰNG BẤT ĐỘNG SẢN

HẠN MỨC 4.000 TỶ

Lãi suất chỉ từ 6,5%/năm

Đối tượng khách hàng

Khách hàng cá nhân có nguồn thu nhập ổn định.

Mục đích vay

- Vay mua bất động sản, xây dựng sửa chữa nhà.

- Vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm là bất động sản.

- Vay bổ sung vốn kinh doanh ngắn hạn, kinh doanh trung dài hạn và vay bổ sung vốn kinh doanh trả góp.

Thời gian vay

Theo nhu cầu của khách hàng và quy định của Eximbank.

Số tiền cho vay

Theo nhu cầu khách hàng, nguồn thu nhập trả nợ và giá trị tài sản bảo đảm.

Lãi suất vay

Thời gian ưu đãi

Lãi suất cho vay

3 tháng

6,5%/năm

6 tháng

7,5%/năm

12 tháng

Từ 8,5% đến 10%/năm

Sau đó

LSTK 13T (LCK) + 3,5%/năm

Tài sản bảo đảm

Bất động sản.

Hạn mức

4.000 tỷ đồng.

Hồ sơ vay vốn

- Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của Eximbank).

- CMND, Hộ khẩu/ sổ tạm trú,…

- Giấy xác nhận độc thân/ Giấy đăng ký kết hôn.

- Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập, khả năng trả nợ của khách hàng.

- Chứng từ chứng minh mục đích vay (Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hóa đơn…).

- Hồ sơ tài sản bảo đảm.