BANK OF NEW YORK MELLON TRAO TẶNG EXIMBANK GIẢI THƯỞNG THANH TOÁN XUYÊN SUỐT

Ngày 03/03/2011, ngân hàng Bank of New York Mellon đã đến thăm và trao tặng Eximbank Giải Thưởng Thanh Toán Xuyên Suốt (STP Award) năm 2010.

Với mục tiêu phục vụ ngày một tốt hơn các nhu cầu khách hàng với thời gian rút ngắn, và chi phí thấp nhất, trong quá trình hoạt động của mình, đội ngũ cán bộ nhân viên Eximbank luôn trau dồi thêm kiến thức, nghiệp vụ để ngày một nâng cao hơn nữa tỷ lệ điện thanh toán xuyên suốt.

Do vậy, tỷ lệ điện xử lý tự động của Eximbank luôn luôn ở mức cao trên 95% Chính bởi những nỗ lực không ngừng đó mà năm 2010 là năm thứ 3 liên tiếp Bank of New York Mellon trao tặng Giải Thưởng Thanh Toán Xuyên Suốt cho Eximbank. Giải thưởng này chính là sự ghi nhận của một định chế tài chính nước ngoài lâu đời và uy tín về chất lượng điện thanh toán tự động của Eximbank, là sự ghi nhận về sự xuất sắc lành nghề của các cán bộ nhân viên thanh toán của Eximbank, và hơn thế đó là sự khẳng định của Bank of New York Mellon mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai ngân hàng vì lợi ích chung của các khách hàng hai bên.

STP – Straight Through Processing hay Xử lý điện thanh toán xuyên suốt là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ một quy trình thanh toán được nhập liệu một cách điện tử và được chuyển đi xuyên suốt từ ngân hàng chuyển đến ngân hàng người hưởng mà không có bất kì sự can thiệp bằng tay nào tại bất kì thời điểm nào trong quy trình thanh toán.