40 học viên lớp Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh (MBA) Trường Quản trị Kellogg, Đại học Northwestern, Chicago đến thăm Eximbank


Trong khuôn khổ chương trình khảo sát thực tế tình hình kinh tế các quốc gia khu vực Châu Á, chiều ngày 25/03/2013, 40 học viên lớp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) Trường Quản trị Kellogg, Đại học Northwestern, Chicago (Kellogg School of Management, Northwestern University) đã đến thăm Hội sở Eximbank và gặp gỡ TS. Trương Văn Phước – Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Eximbank để trao đổi một số vấn đề về kinh tế vĩ mô, các ngành kinh tế, tình hình ngành tài chính – ngân hàng tại Việt Nam. Dẫn đầu đoàn là TS.Trịnh Kim Chi*, giáo sư chuyên ngành quản trị và tổ chức, hiện đang giảng dạy tại Trường Quản trị Kellogg, Đại học Northwestern, Chicago.Trong buổi gặp mặt, TS.Trương Văn Phước đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế Việt Nam, thông tin về các ngành như năng lượng, y tế, giáo dục, công nghệ…; đồng thời giúp cho các sinh viên hiểu rõ hơn về tình hình quản trị ngân hàng thương mại, chính sách điều hành tỷ giá - quản lý ngoại hối, tái cơ cấu - sáp nhập giữa các ngân hàng, xử lý vấn đề nợ xấu tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, TS.Trương Văn Phước cũng chia sẻ những góp ý đối với các đề tài nghiên cứu thị trường do các học viên đặt ra.Kết thúc buổi gặp mặt, các học viên lớp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) Trường Quản trị Kellogg, Đại học Northwestern, Chicago đánh giá cao những kiến thức, kinh nghiệm quý báu, thiết thực mà TS.Trương Văn Phước đã dành thời gian chia sẻ với đoàn, qua đó giúp cho các học viên có những nhìn nhận khách quan, thực tế và kinh tế và ngành tài chính ngân hàng Việt Nam