Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 5- Hiệu lực từ ngày 01/04/2020 10:07:03   
 
  Giá mua(VNĐ/chỉ)   Giá Bán(VNĐ/chỉ)  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ)
4,700,000   4,780,000  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 1 ký tự chữ)
4,686,000   4,780,000