Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 12- Hiệu lực từ ngày 24/02/2018 11:28:57   
 
  Giá mua(VNĐ/chỉ)   Giá Bán(VNĐ/chỉ)  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ)
3,685,000   3,688,000  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 1 ký tự chữ)
3,671,000   3,688,000