Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 5- Hiệu lực từ ngày 23/09/2017 09:56:03   
 
  Giá mua(VNĐ/chỉ)   Giá Bán(VNĐ/chỉ)  
Vàng miếng SJC 99,99
(10 chỉ series 2 ký tự chữ)
3,661,000   3,668,000  
Vàng miếng SJC 99,99
(10 chỉ series 1 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ)
3,647,000   3,668,000