Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 29- Hiệu lực từ ngày 19/07/2018 16:02:52   
 
  Giá mua(VNĐ/chỉ)   Giá Bán(VNĐ/chỉ)  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ)
3,660,000   3,668,000  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 1 ký tự chữ)
3,646,000   3,668,000