Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 9- Hiệu lực từ ngày 26/07/2017 15:06:49   
 
  Giá mua(VNĐ/chỉ)   Giá Bán(VNĐ/chỉ)  
Vàng miếng SJC 99,99
(10 chỉ series 2 ký tự chữ)
3,615,000   3,622,000  
Vàng miếng SJC 99,99
(10 chỉ series 1 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ)
3,601,000   3,622,000