Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 9- Hiệu lực từ ngày 06/12/2019 16:09:14   
 
  Giá mua(VNĐ/chỉ)   Giá Bán(VNĐ/chỉ)  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ)
4,135,000   4,150,000  
Vàng miếng SJC 99,99
(loại 10 chỉ series 1 ký tự chữ)
4,121,000   4,150,000