Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 17- hiệu lực từ ngày 21/11/2017 16:45:48   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 22,660   22,680   22,750  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,650   22,680   22,750  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,640   22,680   22,750  
    Bảng Anh 29,830   29,919   30,218  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,894   2,922  
    Franc Thụy Sĩ 22,703   22,771   22,998  
    Yên Nhật 200.40   201.00   203.01  
    Ðô-la Úc 17,057   17,108   17,279  
    Ðô-la Canada 17,593   17,646   17,822  
    Ðô-la Singapore 16,639   16,689   16,856  
    Đồng Euro 26,436   26,515   26,780  
    Ðô-la New Zealand 15,326   15,403   15,573  
    Bat Thái Lan 673   690   702  
    Krone Nauy -   2,719   2,762  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,388   3,466