Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 25- hiệu lực từ ngày 24/04/2017 16:34:04   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 22,670   22,690   22,770  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,660   22,690   22,770  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,650   22,690   22,770  
    Bảng Anh 28,924   29,011   29,301  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,909   2,938  
    Franc Thụy Sĩ 22,707   22,775   23,002  
    Yên Nhật 204.86   205.47   207.52  
    Ðô-la Úc 17,063   17,114   17,285  
    Ðô-la Canada 16,757   16,807   16,975  
    Ðô-la Singapore 16,190   16,239   16,401  
    Đồng Euro 24,505   24,579   24,825  
    Ðô-la New Zealand 15,818   15,897   16,072  
    Bat Thái Lan 642   658   670  
    Krone Nauy -   2,644   2,687  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,266   3,342