Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 1- hiệu lực từ ngày 21/09/2019 07:52:53   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,140   23,160   23,250  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,040   23,160   23,250  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,497   23,160   23,250  
    Bảng Anh 28,714   28,800   29,111  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,945   2,976  
    Franc Thụy Sĩ 23,227   23,297   23,549  
    Yên Nhật 213.96   214.60   216.92  
    Ðô-la Úc 15,574   15,621   15,790  
    Ðô-la Canada 17,360   17,412   17,599  
    Ðô-la Singapore 16,713   16,763   16,944  
    Đồng Euro 25,352   25,428   25,702  
    Ðô-la New Zealand 14,367   14,439   14,610  
    Bat Thái Lan 739   757   770  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,236   3,313