Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 4- hiệu lực từ ngày 06/07/2020 11:13:20   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,110   23,130   23,280  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,010   23,130   23,280  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,540   23,130   23,280  
    Bảng Anh 28,704   28,790   29,201  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,973   3,015  
    Franc Thụy Sĩ 24,361   24,434   24,783  
    Yên Nhật 213.49   214.13   217.19  
    Ðô-la Úc 16,000   16,048   16,277  
    Ðô-la Canada 16,966   17,017   17,260  
    Ðô-la Singapore 16,502   16,552   16,789  
    Đồng Euro 25,924   26,002   26,373  
    Ðô-la New Zealand 15,028   15,103   15,334  
    Bat Thái Lan 723   741   756  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,242   3,331