Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 17- hiệu lực từ ngày 29/05/2017 16:01:24   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 22,670   22,690   22,770  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,660   22,690   22,770  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,650   22,690   22,770  
    Bảng Anh 28,949   29,036   29,326  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,903   2,932  
    Franc Thụy Sĩ 23,164   23,233   23,465  
    Yên Nhật 202.55   203.16   205.19  
    Ðô-la Úc 16,772   16,822   16,990  
    Ðô-la Canada 16,764   16,814   16,983  
    Ðô-la Singapore 16,293   16,342   16,505  
    Đồng Euro 25,222   25,298   25,551  
    Ðô-la New Zealand 15,900   15,980   16,156  
    Bat Thái Lan 647   663   675  
    Krone Nauy -   2,686   2,730  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,282   3,358