Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 8- hiệu lực từ ngày 18/07/2019 11:19:31   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,160   23,180   23,270  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,095   23,180   23,270  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,516   23,180   23,270  
    Bảng Anh 28,640   28,726   29,036  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,957   2,989  
    Franc Thụy Sĩ 23,380   23,450   23,703  
    Yên Nhật 213.89   214.53   216.84  
    Ðô-la Úc 16,164   16,212   16,387  
    Ðô-la Canada 17,645   17,698   17,888  
    Ðô-la Singapore 16,934   16,985   17,168  
    Đồng Euro 25,871   25,949   26,229  
    Ðô-la New Zealand 15,465   15,542   15,725  
    Bat Thái Lan 730   748   761  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,340   3,419