Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 5- hiệu lực từ ngày 23/09/2017 09:56:03   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 22,680   22,700   22,770  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,670   22,700   22,770  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,660   22,700   22,770  
    Bảng Anh 30,429   30,520   30,825  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,897   2,926  
    Franc Thụy Sĩ 23,276   23,346   23,579  
    Yên Nhật 201.44   202.04   204.06  
    Ðô-la Úc 17,958   18,012   18,192  
    Ðô-la Canada 18,288   18,343   18,526  
    Ðô-la Singapore 16,764   16,814   16,983  
    Đồng Euro 26,957   27,038   27,308  
    Ðô-la New Zealand 16,519   16,602   16,785  
    Bat Thái Lan 667   684   696  
    Krone Nauy -   2,892   2,939  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,412   3,491