Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 9- hiệu lực từ ngày 26/07/2017 15:06:49   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 22,670   22,690   22,760  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,660   22,690   22,760  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,650   22,690   22,760  
    Bảng Anh 29,353   29,441   29,735  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,895   2,924  
    Franc Thụy Sĩ 23,664   23,735   23,972  
    Yên Nhật 201.60   202.20   204.22  
    Ðô-la Úc 17,793   17,846   18,024  
    Ðô-la Canada 18,030   18,084   18,265  
    Ðô-la Singapore 16,544   16,594   16,760  
    Đồng Euro 26,244   26,323   26,586  
    Ðô-la New Zealand 16,695   16,778   16,963  
    Bat Thái Lan 659   675   687  
    Krone Nauy -   2,823   2,869  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,327   3,404