Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 1- hiệu lực từ ngày 20/04/2019 08:10:53   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,150   23,170   23,250  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,085   23,170   23,250  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,507   23,170   23,250  
    Bảng Anh 29,926   30,016   30,326  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,944   2,974  
    Franc Thụy Sĩ 22,695   22,763   22,999  
    Yên Nhật 205.71   206.33   208.47  
    Ðô-la Úc 16,472   16,521   16,692  
    Ðô-la Canada 17,199   17,251   17,430  
    Ðô-la Singapore 16,991   17,042   17,219  
    Đồng Euro 25,904   25,982   26,251  
    Ðô-la New Zealand 15,368   15,445   15,621  
    Bat Thái Lan 708   726   738  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,424   3,505