Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 11- hiệu lực từ ngày 25/03/2017 12:49:39   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 22,720   22,740   22,820  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,710   22,740   22,820  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,700   22,740   22,820  
    Bảng Anh 28,180   28,265   28,548  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,919   2,949  
    Franc Thụy Sĩ 22,805   22,873   23,102  
    Yên Nhật 203.04   203.65   205.68  
    Ðô-la Úc 17,229   17,281   17,453  
    Ðô-la Canada 16,895   16,946   17,115  
    Ðô-la Singapore 16,160   16,208   16,370  
    Đồng Euro 24,406   24,479   24,723  
    Ðô-la New Zealand 15,846   15,925   16,100  
    Bat Thái Lan 640   656   668  
    Krone Nauy -   2,661   2,704  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,276   3,351