Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 7- hiệu lực từ ngày 15/11/2019 16:25:31   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,140   23,160   23,250  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,040   23,160   23,250  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,497   23,160   23,250  
    Bảng Anh 29,646   29,735   30,056  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,948   2,980  
    Franc Thụy Sĩ 23,275   23,345   23,596  
    Yên Nhật 211.97   212.61   214.90  
    Ðô-la Úc 15,636   15,683   15,853  
    Ðô-la Canada 17,381   17,433   17,621  
    Ðô-la Singapore 16,910   16,961   17,144  
    Đồng Euro 25,368   25,444   25,719  
    Ðô-la New Zealand 14,664   14,737   14,911  
    Bat Thái Lan 746   765   778  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,269   3,347