Chọn chi nhánh/PGD:
Tỷ giá ngày:

Bảng số:

  
Bảng tỷ giá số 4- hiệu lực từ ngày 20/02/2020 09:13:01   
 
Loại ngoại tệ Mua TM   Mua CK   Giá bán
    Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,160   23,180   23,290  
    Đô-la Mỹ (USD 5-20) 23,060   23,180   23,290  
    Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,547   23,180   23,290  
    Bảng Anh 29,748   29,837   30,185  
    Đô-la Hồng Kông 2,500   2,972   3,006  
    Franc Thụy Sĩ 23,435   23,505   23,779  
    Yên Nhật 207.03   207.65   210.07  
    Ðô-la Úc 15,300   15,346   15,525  
    Ðô-la Canada 17,419   17,471   17,675  
    Ðô-la Singapore 16,486   16,535   16,727  
    Đồng Euro 24,874   24,949   25,239  
    Ðô-la New Zealand 14,621   14,694   14,880  
    Bat Thái Lan 721   739   753  
    Nhân Dân Tệ Trung Quốc -   3,278   3,360