NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Xem thêm lãi suất huy động tiền gửi:  Việt Nam đồngNgoại tệ

Lãi suất huy động tiền gửi Ngoại tệ
của Tổ chức kinh tế

Lãi suất có thể thay đổi tại một số CN/PGD


I. TIỀN GỬI THÔNG THƯỜNG USD (%/năm)
Hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2015

Kỳ hạn

Lãnh lãi hàng tháng

Lãnh lãi hàng quý

Lãnh lãi  cuối kỳ

Không kỳ hạn

 

 

0

1 tuần

 

 

0

2 tuần

 

 

0

3 tuần

 

 

0

Từ 1 tháng đến 13 tháng

 

 

0

18 tháng

0

0

0

24 tháng

0

0

0

36 tháng

0

0

0

60 tháng

0

0

0II. TIỀN GỬI THÔNG THƯỜNG NGOẠI TỆ KHÁC USD (%/năm)
Hiệu lực từ ngày 23 tháng 03 năm 2016

       

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

CHF

HKD

Không kỳ hạn

0

0

0

0

0

0

0

1 tháng

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0

0

2 tháng

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0

0

3 tháng

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0

0

6 tháng

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0

0

9 tháng

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0

0

12 tháng

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0

0


CÁC QUY ĐỊNH VỀ RÚT VỐN TRƯỚC HẠN:
- Khi có nhu cầu rút vốn trước hạn, khách hàng tất toán toàn bộ số dư trên tài khoản tiền gửi và phải hoàn trả lại phần chênh lệch lãi đã lãnh trước đó (nếu có) .
- Khi khách hàng tất toán trước hạn, khách hàng được hưởng mức lãi suất không kì hạn tại thời điểm rút cho thời gian thực gửi.

LƯU Ý:

1. Lãi suất %/năm được tính trên cơ sở 360 ngày.

2. Khách hàng tổ chức được hiểu trong thông báo này gồm tổ chức kinh tế, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội – nghề nghiệp - từ thiện.

3. Biểu lãi suất trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin chi tiết về lãi suất, sản phẩm - dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch Eximbank gần nhất hoặc Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Call-Center): 18001199