NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

TỶ GIÁ

BIỂU PHÍ

Đến với Eximbank, Quý khách được cung cấp đầy đủ đa dạng các dịch vụ của ngân hàng, với biểu phí như sau:

      - Dịch vụ mở và quản lý tài khoản

      - Dịch vụ về tiền gửi tiết kiệm

      - Dịch vụ thanh toán trong nước

      - Dịch vụ nhận tiền kiều hối

      - Dịch vụ chuyển tiền đi nước ngoài

      - Dịch vụ giữ hộ vàng

      - Dịch vụ ngân hàng điện tử

      - Dịch vụ về ngân quỹ

      - Dịch vụ khác

Tổng quan biểu phí các dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân:

 

 

 

Chi tiết mức phí các dịch vụ: nhấn tại đây

-->