CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 08/12/2014

New Page 1

Các mức hỗ trợ:          1155 – 1169 – 1181

Các mức kháng cự:     1214 – 1222 – 1236

Giá hiện tại:                            1193

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1214 USD/oz với mục tiêu 1181 – 1169 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1214 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1222 & 1236 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx.