CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 04/12/2014

New Page 1

Các mức hỗ trợ:          1169 – 1181 – 1193

Các mức kháng cự:     1222 – 1236 – 1255

Giá hiện tại:                            1206

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1193 USD/oz với mục tiêu 1222 – 1236 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1193 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1181  & 1169 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx