CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 03/12/2014

New Page 1

Các mức hỗ trợ:          1169 – 1185 – 1191

Các mức kháng cự:     1211 – 1222 – 1236

Giá hiện tại:                            1200

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1191 USD/oz với mục tiêu 1211 – 1222 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1191 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1185  & 1169 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx