CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 02/12/2014

New Page 1

Các mức hỗ trợ:          1158 – 1169 – 1185

Các mức kháng cự:     1224 – 1236 – 1255

Giá hiện tại:                            1208

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1185 USD/oz với mục tiêu 1224 – 1236 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1185 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1169  & 1158 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx