CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 01/12/2014

New Page 1

Các mức hỗ trợ:          1125 – 1131 – 1142

Các mức kháng cự:     1165 – 1177 – 1189

Giá hiện tại:                            1151

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1165 USD/oz với mục tiêu 1142 – 1131 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1165 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1177 & 1189 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx.