CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 27/11/2014

New Page 1

Các mức hỗ trợ:          1168 – 1175 – 1186

Các mức kháng cự:     1207 – 1221 – 1236

Giá hiện tại:                            1194

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1207 USD/oz với mục tiêu 1186 – 1175 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1207 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1221 & 1236 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx.