CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 26/11/2014

New Page 1

Các mức hỗ trợ:          1168 – 1175 – 1186

Các mức kháng cự:     1207 – 1221 – 1236

Giá hiện tại:                            1199

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1186 USD/oz với mục tiêu 1205 – 1221 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1186 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1175  & 1168 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx