Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 10/02/2014 - 14/02/2014
Thời gian Quốc gia Thông tin kinh tế Mức độ quan trọng Thực tế Dự Báo Kỳ Trước
THỨ HAI - 10/02/2014
14:45 Châu Âu Sản lượng công nghiệp Pháp t/t * * *  -0.3% -0.1% 1.2%
THỨ BA - 11/02/2014
7:30 Úc Niềm tin kinh doanh NAB * * * * 8   6
7:30 Úc Chỉ số giá nhà q/q * * *  3.4% 3.2% 1.9%
22:00 Mỹ Điều trần của chủ tịch Fed * * * *      
THỨ TƯ - 12/02/2014
9:02 Trung Quốc Cán cân thương mại * * * *  31.9B 24.2B 25.6B
17:00 Châu Âu Sản lượng công nghiệp t/t * * *  -0.7% -0.2% 1.8%
17:30 Anh Báo cáo của BOE * * * *      
22:30 Châu Âu Phát biểu của chủ tịch ECB * * * *      
THỨ NĂM - 13/02/2014
7:30 Úc Tăng trưởng việc làm * * * * -3.7K 15.3K -22.6K
7:30 Úc Tỷ lệ thất nghiệp * * * * 6.0% 5.9% 5.8%
20:30 Mỹ Doanh số bán lẻ t/t * * * * -0.4% 0.0% 0.2%
20:30 Mỹ Đơn xin trợ cấp thất nghiệp * * * * 339K 331K 331K
THỨ SÁU - 14/02/2014
8:30 Trung Quốc CPI y/y * * * * 2.5% 2.4% 2.5%
13:30 Châu Âu GDP Pháp q/q * * *    0.2% -0.1%
14:00 Châu Âu GDP Đức q/q * * *   0.3% 0.3%
17:00 Châu Âu GDP eurozone q/q * * *   0.2% 0.1%
21:15 Mỹ Sản lượng công nghiệp t/t * * * *    0.2% 0.3%
21:55 Mỹ Niềm tin tiêu dùng ĐH Michigan * * * *   80.6 80.4