Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 06/01/2014 - 10/01/2014
Thời gian Quốc gia Thông tin kinh tế Mức độ quan trọng Thực tế Dự Báo Kỳ Trước
THỨ HAI - 06/01/2014
16:30 Anh PMI dịch vụ * * * * 58.8 60.4 60.0
22:00 Mỹ PMI phi sản xuất ISM * * * * 53.0 54.6 53.9
22:00 Mỹ Đơn hàng nhà máy t/t * * *  1.8% 1.8% -0.9%
THỨ BA - 07/01/2014
5:30 Mỹ Bỏ phiếu phê chuẩn chủ tịch Fed * * * *      
7:30 Úc Cán cân thương mại * * * * -0.12B -0.30B -0.53B
17:00 Châu Âu CPI n/n * * * * 0.8% 0.9% 0.9%
20:30 Mỹ Cán cân thương mại * * * * -34.3 -40.2B -40.6B
THỨ TƯ - 08/01/2014
17:00 Châu Âu Tỷ lệ thất nghiệp * * * *  12.1% 12.1% 12.1%
18:00 Châu Âu Đơn hàng nhà máy Đức t/t * * *  2.1% 1.2% -2.2%
20:15 Mỹ Bảng lương ADP * * * * 238K 199K 215K
2:00 Mỹ Biên bản họp Fed * * * *      
THỨ NĂM - 09/01/2014
7:30 Úc Giấy phép xây dựng t/t * * * * -1.5% -0.9% -1.8%
7:30 Úc Doanh số bán lẻ t/t * * * * 0.7% 0.5% 0.5%
8:30 Trung Quốc CPI n/n * * * * 2.5% 2.7% 3.0%
19:00 Anh Lãi suất BOE * * * * 0.5% 0.5% 0.5%
19:00 Anh Chương trình mua tài sản của BOE * * * * 375B 375B 375B
19:45 Châu Âu Lãi suất ECB * * * * 0.25% 0.25% 0.25%
20:30 Châu Âu Họp báo ECB * * * *      
20:30 Mỹ Đơn xin trợ cấp thất nghiệp * * * * 330K 337K 339K
THỨ SÁU - 10/01/2014
n/a Trung Quốc Cán cân thương mại * * * * 25.6B 32.6B 33.8B
16:30 Anh Sản lượng sản xuất t/t * * * * 0.0% 0.4% 0.4%
20:30 Mỹ Bảng lương phi nông nghiệp * * * *  74K 194K 203K
20:30 Mỹ Tỷ lệ thất nghiệp * * * * 6.7% 7.0% 7.0%