Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 16/12/2013 - 20/12/2013
Thời gian Quốc gia Thông tin kinh tế Mức độ quan trọng Thực tế Dự Báo Kỳ Trước
THỨ HAI - 16/12/2013
8:45 Trung Quốc PMI sản xuất * * * * 50.5 51.0 51.8
15:00 Châu Âu PMI sản xuất Pháp * * * * 47.1 49.1 48.4
15:30 Châu Âu PMI sản xuất Đức * * * * 54.2 53.1 52.7
16:00 Châu Âu PMI sản xuất eurozone * * * 52.7 51.9 51.6
16:00 Châu Âu PMI dịch vụ eurozone * * * 51.0 51.5 51.2
21:00 Châu Âu Phát biểu của chủ tịch ECB * * * *      
21:15 Mỹ Sản lượng công nghiệp t/t * * * 1.1% 0.6% -0.1%
THỨ BA - 17/12/2013
7:30 Úc Biên bản họp RBA * * * *      
16:30 Anh CPI n/n * * * * 2.1% 2.2% 2.2%
17:00 Châu Âu Niềm tin kinh tế ZEW Đức * * * * 62.0 55.3 54.6
17:00 Châu Âu CPI n/n * * * * 0.9% 0.9% 0.9%
Cả ngày Châu Âu Hội nghị Bộ trưởng tài chính eurozone * * *      
20:30 Mỹ CPI t/t * * * 0.0% 0.1% -0.1%
22:30 Anh Phát biểu của thống đốc BOE * * * *      
THỨ TƯ - 18/12/2013
5:30 Úc Phát biểu của thống đốc RBA * * * *       
16:00 Châu Âu Môi trường kinh doanh Ifo Đức * * * * 109.5 109.7 109.3
16:30 Anh Biên bản họp BOE * * * *      
16:30 Anh Tỷ lệ thất nghiệp * * * * 7.4% 7.6% 7.6%
Cả ngày Châu Âu Hội nghị Bộ trưởng tài chính EU * * *       
20:30 Mỹ Giấy phép xây dựng * * *  1.01M 0.99M 1.04M
2:00 Mỹ Chính sách tiền tệ Fed * * * * *      
2:30 Mỹ Họp báo Fed * * * * *      
THỨ NĂM - 19/12/2013
16:30 Anh Doanh số bán lẻ t/t * * * * 0.3% 0.3% -0.7%
20:30 Mỹ Đơn xin trợ cấp thất nghiệp * * * * 379K 336K 368K
22:00 Mỹ Doanh số bán nhà đã qua sử dụng * * * * 4.90M 5.04M 5.12M
22:00 Mỹ Chỉ số sản xuất Fed Philly * * * * 7.0 10.3 6.5
THỨ SÁU - 20/12/2013
n/a Nhật Bản Chính sách tiền tệ BOJ * * * *      
14:00 Châu Âu Niềm tin tiêu dùng Gfk Đức * * *   7.4 7.4
16:30 Anh GDP q/q (dữ liệu cuối cùng) * * *    0.8% 0.8%
20:30 Mỹ GDP q/q (dữ liệu cuối cùng) * * * *   3.6% 3.6%