Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 25/11/2013 - 29/11/2013
Thời gian Quốc gia Thông tin kinh tế Mức độ quan trọng Thực tế Dự Báo Kỳ Trước
THỨ HAI - 18/11/2013
22:00 Mỹ Doanh số nhà chờ bán t/t * * * -0.6% 2.2% -5.6%
THỨ BA - 19/11/2013
6:50 Nhật Bản Biên bản họp BOJ * * *       
17:00 Anh Báo cáo lạm phát * * * *      
20:30 Mỹ Giấy phép xây dựng * * *  1.03M 0.94M 0.97M
22:00 Mỹ Niềm tin tiêu dùng CB * * * * 70.4 72.2 71.2
THỨ TƯ - 20/11/2013
16:00 Châu Âu Niềm tin tiêu dùng Gfk Đức * * * *  7.4 7.1 7.0
16:30 Anh GDP q/q (dữ liệu lần 2) * * * * 0.8% 0.8% 0.8%
20:30 Mỹ Đơn xin trợ cấp thất nghiệp * * * * 316K 331K 323K
20:30 Mỹ Đơn đặt hàng lâu bền t/t * * * * -0.1% 0.5% -0.2%
THỨ NĂM - 21/11/2013
17:30 Anh Phát biểu của thống đốc BOE * * * *      
Cả ngày Mỹ Nghỉ lễ        
THỨ SÁU - 22/11/2013
14:00 Châu Âu Doanh số bán lẻ Đức t/t * * *  -0.8% 0.5% -0.6%
17:00 Châu Âu Tỷ lệ thất nghiệp eurozone * * * * 12.1% 12.2% 12.2%
17:00 Châu Âu CPI n/n * * * *  0.9% 0.8% 0.7%