Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 18/11/2013 - 22/11/2013
Thời gian Quốc gia Thông tin kinh tế Mức độ quan trọng Thực tế Dự Báo Kỳ Trước
THỨ HAI - 18/11/2013
16:00 Châu Âu Tài khoản vãng lai * * * 13.7B 18.3B 17.4B
17:00 Châu Âu Cán cân thương mại  * * * 14.3B 14.3B 12.3B
THỨ BA - 19/11/2013
7:30 Úc Biên bản họp RBA * * * *       
17:00 Châu Âu Niềm tin kinh tế Đức * * * * 54.6 54.6 52.8
17:00 Châu Âu Niềm tin kinh tế eurozone * * * * 60.2 63.1 59.1
THỨ TƯ - 20/11/2013
7:00 Mỹ Phát biểu của chủ tịch Fed * * * *      
16:30 Anh Biên bản họp BOE * * * *      
20:30 Mỹ Doanh số bán lẻ t/t * * * * 0.4% 0.1% -0.1%
20:30 Mỹ CPI t/t * * * -0.1% 0.0% 0.2%
22:00 Mỹ Doanh số bán nhà đã qua sử dụng * * *  5.12M 5.17M 5.29M
2:00 Mỹ Biên bản họp FOMC * * * *      
THỨ NĂM - 21/11/2013
8:45 Trung Quốc PMI sản xuất HSBC * * * * 50.4 50.9 50.9
10:15 Nhật Bản Chính sách tiền tệ BOJ * * * *      
n/a Nhật Bản Họp báo BOJ * * * *      
15:00 Châu Âu PMI sản xuất Pháp  * * * * 47.8 49.6 49.1
15:30 Châu Âu PMI sản xuất Đức * * * * 52.5 52.3 51.7
16:00 Châu Âu PMI sản xuất eurozone * * * * 51.5 51.6 51.3
16:00 Châu Âu PMI dịch vụ eurozone * * * * 50.9 51.9 51.6
20:30 Mỹ Đơn xin trợ cấp thất nghiệp * * * * 323K 333K 339K
22:00 Mỹ Chỉ số sản xuất Fed Philly * * * * 6.5 15.1 19.8
THỨ SÁU - 22/11/2013
16:00 Châu Âu Môi trường kinh doanh Ifo Đức * * * * 109.3 107.9 107.4
16:30 Châu Âu Phát biểu của chủ tịch ECB * * * *