Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 04/11/2013 - 08/11/2013
Thời gian Quốc gia Thông tin kinh tế Mức độ quan trọng Thực tế Dự Báo Kỳ Trước
THỨ HAI - 04/11/2013
7:30 Úc Doanh số bán lẻ t/t * * * * 0.8% 0.5% 0.5%
16:30 Anh PMI ngành xây dựng * * * 59.4 58.9 58.9
16:30 Châu Âu Niềm tin đầu tư Sentix * * * 9.3 6.6 6.1
22:00 Mỹ Đơn hàng nhà máy t/t * * * 1.7% 1.9% -0.1%
THỨ BA - 05/11/2013
10:30 Úc Lãi suất RBA * * * *  2.5% 2.5% 2.5%
10:30 Úc Chính sách tiền tệ RBA * * * *      
12:30 Nhật Bản Phát biểu của thống đốc BOJ * * * *      
16:30 Anh PMI dịch vụ * * * * 62.5 60.4 60.3
22:00 Mỹ PMI phi sản xuất ISM * * * * 55.4 54.2 54.4
THỨ TƯ - 06/11/2013
7:30 Úc Cán cân thương mại  * * * * -0.2B -0.51B -0.82B
16:30 Anh Sản lượng sản xuất t/t * * * * 1.2% 1.2% -1.2%
17:00 Châu Âu Doanh số bán lẻ t/t * * * -0.6% -0.3% 0.7%
17:00 Châu Âu Đơn hàng nhà máy Đức t/t * * *  3.3% 0.6% -0.3%
THỨ NĂM - 07/11/2013
7:30 Úc Tăng trưởng việc làm * * * * 1.1K 10.3K 9.1K
7:30 Úc Tỷ lệ thất nghiệp * * * * 5.7% 5.7% 5.6%
19:00 Anh Lãi suất BOE * * * * 0.5% 0.5% 0.5%
19:00 Anh Chính sách tiền tệ BOE * * * *      
19:45 Châu Âu Lãi suất ECB * * * * 0.25% 0.5% 0.5%
20:30 Châu Âu Họp báo ECB * * * *      
20:30 Mỹ GDP q/q * * * * 2.8% 2.0% 2.5%
20:30 Mỹ Đơn xin trợ cấp thất nghiệp * * * * 336K 336K 345K
THỨ SÁU - 08/11/2013
n/a Trung Quốc Cán cân thương mại  * * * * 31.1B 23.5B 15.2B
20:30 Mỹ Bảng lương phi nông nghiệp * * * * 204K 121K 148K
20:30 Mỹ Tỷ lệ thất nghiệp * * * * 7.3% 7.3% 7.2%
21:55 Mỹ Niềm tin tiêu dùng ĐH Michigan * * * * 72.0 74.6 73.2
3:30 Mỹ Phát biểu của chủ tịch Fed * * * *