Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 21/10/2013 - 25/10/2013
Thời gian Quốc gia Thông tin kinh tế Mức độ quan trọng Thực tế Dự Báo Kỳ Trước
THỨ HAI - 21/10/2013
21:00 Mỹ Doanh số bán nhà đã qua sử dụng * * * * 5.29M 5.31M 5.39M
THỨ BA - 22/10/2013
19:30 Mỹ Bảng lương phi nông nghiệp * * * * * 148K 182K 193K
19:30 Mỹ Tỷ lệ thất nghiệp * * * * 7.2% 7.3% 7.3%
THỨ TƯ - 23/10/2013
7:30 Úc CPI n/n * * * * 1.2% 0.8% 0.4%
15:30 Anh Biên bản họp BOE * * * *      
THỨ NĂM - 24/10/2013
8:45 Trung Quốc PMI sản xuất HSBC * * * * 50.9 50.5 50.2
14:00 Châu Âu PMI sản xuất Pháp * * * * 49.4 50.3 49.8
14:30 Châu Âu PMI sản xuất Đức * * * * 51.5 51.6 51.1
15:00 Châu Âu PMI sản xuất eurozone * * * * 51.3 51.4 51.1
15:00 Châu Âu PMI dịch vụ eurozone * * * * 50.9 52.3 52.2
19:30 Mỹ Đơn xin trợ cấp thất nghiệp * * * * 350K 343K 358K
THỨ SÁU - 25/10/2013
15:00 Châu Âu Môi trường kinh doanh Ifo Đức * * * *   108.2 107.7
15:30 Anh GDP q/q * * * *   0.8% 0.7%
19:30 Mỹ Đơn hàng lâu bền t/t * * * *   0.6% -0.1%